Aanscherping regels hypothecaire kredietverlening door AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft nieuwe toetscriteria voor hypothecaire kredietverstrekking uitgevaardigd. De nieuwe regels moet per 1 januari 2011 ingaan. De nieuwe regels werden aanvankelijk door het ministerie van Financiën overgenomen, maar na kritiek van de Tweede Kamer en de brancheorganisaties zijn de regels afgezwakt. Het plan om huishoudens in te delen in drie categorieën (eenpersoons- , tweepersoonshuishouden, met en zonder kinderen) elk met een aparte norm heeft het niet gehaald. De maximale hypotheek wordt teruggebracht van 125% van de executiewaarde naar 112%. Wordt meer geleend dan de aankoopwaarde, dan moet het meerdere in 7 jaar worden afgelost, zodat maximaal 100% resteert.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015