Aanscherping vakbekwaamheideisen financieel adviseurs

Minister De Jager van Financiën wil de regels voor vakbekwaamheid van financiële dienstverleners aanscherpen. Alle adviseurs moeten over een diploma beschikken, waaruit hun vakbekwaamheid blijkt. Dat is op dit moment niet verplicht. Daarnaast wil de minister dat de kwaliteit van de examinering wordt verbeterd. Daarbij wordt gedacht aan een centrale databank met examenvragen. Bovendien moet de sector kijken naar een centraal register voor alle adviseurs. Het streven is bovenstaande beleidsvoorstellen in wet- en regelgeving om te zetten in de Wijzigingswet financiële markten 2013 en het Wijzigingsbesluit financiële markten 2013. Voor de aanpassing van opleidingen aan de nieuwe eisen is een redelijke termijn uitgetrokken. In 2014 moeten de aanpassingen zijn doorgevoerd. Voor bestaande financiële dienstverleners is het de bedoeling een redelijke overgangstermijn hanteren, bijvoorbeeld tot 2015.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015