Aansprakelijkheid voor vallende tak van boom

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden beoordeelt of een gemeente aansprakelijk is voor de schade als gevolg van een afvallende tak.

Er valt een tak van een boom op de auto. De verzekeraar vergoedt de schade, maar de eigenaar van de auto stelt ook de gemeente aansprakelijk. De gemeente vindt echter dat ze haar zorgplicht is nagekomen. De bomen worden frequent geïnspecteerd en risicobomen vaker. De schade is ontstaan door stormachtige wind. Uit inspecties zou volgen dat de boom in goede staat verkeert, maar dat de aanhechting van de afgebroken tak 'niet optimaal' was. Dat zou al langer zichtbaar zijn en daarom had de boom een 'attentieboom' of liever 'risicoboom' moeten zijn.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden weegt af of de gemeente alle maatregelen heeft getroffen die van haar als zorgvuldig handelend eigenaar van de boom op deze plaats redelijkerwijs mochten worden verlangd. Het slachtoffer heeft de bewijslast. Het Gerechtshof vindt dat het slachtoffer niet aannemelijk genoeg maakt, dat de aanhechting van de tak al slecht was en dat dit ook niet op basis van de expertiserapporten afdoende kan worden vastgesteld.

Tsja, het zal je maar overkomen. Die tak plettert toch niet voor niets op je auto zou je zeggen en als slachtoffer wordt je vervolgens met formaliteiten afgescheept. De boom was bijna twee jaar door niemand gezien en ach zou een controlerende gemeenteambtenaar op een mooie dag niet vlotjes langs zo'n boom zijn gegaan? Duidelijk is echter wel dat een dure verhaalsactie dus eerst goed overwogen moet worden om ook niet nog eens met de procedurekosten opgezadeld te gaan worden.

Informatie

  • Schade Particulier, Schade Zakelijk
  • Donderdag 17 september 2020