Aanvullende aanpak stalbranden

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit informeert de Tweede Kamer over aanvullende maatregelen voor de aanpak van stalbranden.

In 2019 zijn er toezeggingen gedaan aan de Tweede Kamer om te informeren over de ontwikkelingen bij de aanpak van stalbranden en bijvoorbeeld de kosten van preventiemaatregelen. De Minister stuurt nu een brief met maatregelen naar de Tweede Kamer. Gewerkt wordt bijvoorbeeld aan een mogelijk keurmerk voor brandveilige stallen en effecten van compartimentering.

Er is vooralsnog geen direct verband gevonden tussen de omvang van de stal en de kans op een stalbrand, maar ook niet dat er geen relatie hiertussen is. Het Verbond van Verzekeraars zou dit voldoende aanleiding bieden om hier verder onderzoek naar te doen. Ook is een onderzoek afgerond naar potentieel toepasbare branddetectiesystemen. De kosten van branddetectiesystemen zijn verder op een rij gezet.

De minister kondigt aan dat nu de Onderzoeksraad voor Veiligheid verder onderzoek gaat doen.

Informatie

  • Schade Zakelijk
  • Maandag 26 oktober 2020