ACM over WA-direct

De Autoriteit Concument & Markt geeft diens oordeel over de invoering van WA-direct.

Het Verbond van Verzekeraars heeft een verkenning gedaan naar de mogelijkheid om anders dan nu WA-schades door de eigen verzekeraar te laten afwikkelen. Als er dus een ongeval is met twee auto's, meldt iedere partij die bij de eigen verzekeraar en vervolgens onderzoekt die of er dekking is. Als een verzekerde alleen WA-verzekerd is, wordt de schade in behandeling genomen als een andere partij mede of volledig aansprakelijk is. De schade wordt met de verzekerde afgewikkeld en discussies over aansprakelijkheid vinden plaats met de eigen verzekeraar. Daarna vindt verhaal plaats bij de verzekeraar van de schadeveroorzakende partij. Dit gebeurt dan net als bij casco-verzekeringen via Clearinghuis op basis van de Overeenkomste Vereenvoudigde Schadeafwikkeling. De Autoriteit Consument & Markt heeft nu over deze gezamenlijke regeling geoordeeld dat die niet in strijd hoeft te zijn met het kartelverbod. Wel moet een consument zelf kunnen kiezen en moet er voor gezorgd worden dat nieuwe verzekeraars gemakkelijk kunnen toetreden tot de regeling.

 

Tsja, het zal ongetwijfeld efficiënter zijn, maar voorstelbaar is ook dat consumenten helemaal niet willen discussiëren en strijden met de eigen verzekeraar en dat het een reden is voor opzegging. Dat is ook makkelijker juist met een 'vreemde verzekeraar' waar verder niet je hele schadeverzekeringspakket loopt bijvoorbeeld. Bovendien gaat dan eerst de no claim er aan voordat de consument weet of de schade verhaald kan worden. Zo is dus de vraag of er nu echt zoveel winst gehaald wordt met WA-direct.

Informatie

  • Schade Particulier, Schade Zakelijk
  • Dinsdag 17 november 2020