Actualisering pensioenbesluit 'Beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen'

Op vrijdag 8 december 2017 zijn maar liefst 2 omvangrijke beleidsbesluiten over pensioenen op 1 dag gepubliceerd. Een ervan is het besluit 'Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen' (2017-187605).

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 20 januari 2017, nr. 2017-7168. Zo zijn de opgenomen premiestaffels aangepast aan het verhogen van de fiscale pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar per 1 januari 2018. Dit besluit heeft mede betrekking op nettolijfrenten in box 3.

Informatie

  • Fiscale Aspecten, Toekomstvoorzieningen, De gewone werknemer, Civieljuridische Aspecten, Pensioen Algemeen
  • Zondag 17 december 2017