Actualisering pensioenbesluit 'Opbouw, vervroegen van de pensioendatum, aanwijzingen en overgangsrecht'

Op vrijdag 8 december 2017 zijn maar liefst 2 omvangrijke beleidsbesluiten over pensioenen op 1 dag gepubliceerd. Een ervan is het besluit 'Pensioenen; opbouw, vervroegen van de pensioendatum, aanwijzingen en overgangsrecht' (2017-126948).

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 6 november 2015, nr. BLKB2015/830M. Het besluit is aangepast aan de Wet uitfasering PEB (Stb. 27-03-2017, nr. 115 en Stb. 27-03-2017, nr. 116). Een aantal onderdelen zijn daarom vervallen of aangepast en over de oudedagsverplichting (ODV) zijn enige goedkeuringen opgenomen.

Zo is het op basis van de in paragraaf 5.4 opgenomen goedkeuring mogelijk een reeds ingegane ODV aan te wenden ter verkrijging van een box 1-lijfrente als bedoeld in artikel 3.125 Wet IB 2001 (verzekerd) of als bedoeld in artikel 3.126a Wet IB 2001 (bancair).

Informatie

  • Fiscale Aspecten, Toekomstvoorzieningen, De directeur-grootaandeelhouder, Pensioen Algemeen
  • Zondag 17 december 2017