Actuarieel uitstellen pensioen mag zonder toestemming

De reeds opgebouwde aanspraken mogen zonder toestemming actuarieel neutraal worden omgerekend naar pensioenaanspraken op 67 jaar.

Er gelden volgens DNB 3 vereisten:

  1. actuarieel gelijkwaardige omrekening
  2. het reglement kent de mogelijkheid van vervroeging
  3. er geen andere aanpassing van opgebouwde rechten plaatsvindt
De vraag is gesteld of een omzetting kan worden gezien als een interne waardeoverdracht. Daar is echter naar de mening van DNB geen sprake van. Toestemming van de deelnemers is derhalve niet noodzakelijk.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015