Administratie eigenrisicodrager WGA-vast wijzigt per 2015

Nu betaalt UWV de werkgever maandelijks de WGA-uitkering(en) van (ex-) werknemer(s). UWV stuurt hiervoor elke maand een of meerdere beslissingen. De werkgever ontvangt voor elke werknemer een aparte beslissing. Vanaf 1 januari 2015 ontvangt hij per maand nog maar één bericht met daarin het bedrag dat UWV die maand aan uitkeringen heeft uitbetaald. Dit zelfde bericht vermeldt ook de uitkeringen die met terugwerkende kracht zijn gewijzigd. UWV informeert de werkgever wel over de periode met betrekking tot de wijziging. Vanaf 1 januari 2015 moet de werkgever bij elke betaling verplicht het betalingskenmerk vermelden. Die plicht geldt nu ook. Echter, als aan die plicht niet wordt voldaan had dat geen gevolgen. Per 1 januari 2015 wordt u strikt aan die plicht gehouden.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015