Afkoop gering pensioen uitgelegd

Kleine pensioenbedragen kunnen worden afgekocht. U krijgt dan de waarde van het opgebouwde pensioen uitgekeerd. Op die uitkering wordt belasting ingehouden. Uw pensioenaanspraken komen dan te vervallen.

Een pensioen dat kleiner is dan € 427,29 (cijfer 2011) kan door de uitvoerder worden afgekocht, zonder uw toestemming. Er geldt wel eerst een wachttijd van 2 jaar. Binnen die twee jaar kan u een verzoek tot waardeoverdracht indienen. Als u dat niet heeft gedaan kan tot afkoop worden overgegaan. De uitvoerder heeft daar vervolgens 6 maanden de tijd voor. Als de uitvoerder wil afkopen na de termijn van 2 jaar en 6 maanden, is dat alleen mogelijk met toestemming van u.

Als de ingangsdatum van het pensioen ligt binnen de termijn van 2 jaar, mag op de pensioendatum tot afkoop worden overgegaan. Afkoop is dan alleen mogelijk met toestemming van u.

Het is ook mogelijk om afkoop gering pensioen uit te sluiten in de uitvoeringsovereenkomst, het contact tussen de uitvoerder en uw werkgever. Als die uitsluiting is opgenomen mag de uitvoerder niet tot afkoop overgaan.

Als u regelmatig wordt geconfronteerd met afkoop (bijvoorbeeld door veel kortdurende banen) heeft dat gevolgen voor uw totale pensioenopbouw en kan u worden geconfronteerd met een pensioentekort. Bedenk dus altijd goed wat u met het afkoopbedrag gaat doen als dat aan u wordt overgemaakt.

Investeert u het afkoopbedrag in een spaar- of pensioenvoorziening, of gaat u nu alvast een beetje van uw pensioen genieten?

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Woensdag 16 februari 2011