Afkoop klein pensioen

Een pensioenuitvoerder mag een pensioen dat lager is dan € 462,88 per jaar (2015) onder bepaalde voorwaarden afkopen. Tot 2015 uiterlijk op de ingangsdatum van dat pensioen. Omdat de pensioeningangsdatum meestal een andere is dan de ingangsdatum van de AOW-uitkering, levert afkoop van klein pensioen op de pensioeningangsdatum onbedoelde effecten op bij samenloop met toeslagen en inkomensafhankelijke regelingen. Bijvoorbeeld de nabestaandenuitkering op grond van de Anw en de partnertoeslag in de AOW.
Vanaf 1 januari 2015 is de Pensioenwet aangepast. De pensioengerechtigde heeft nu een keuze bij afkoop van een klein pensioen. Hij mag de afkoop van zijn kleine pensioen uitstellen tot de eerste dag van de maand na de datum waarop hij de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015