Afkoop klein pensioen en partnertoeslag

Wie met pensioen gaat, ontvangt naast zijn AOW een aanvullend pensioen als dit in het werkzame leven is opgebouwd. Pensioenfondsen bieden vaak aan om kleine pensioenen ineens af te kopen. De afkoopgrens ligt bij een pensioen van € 458,06 per jaar. De afkoopsom wordt door pensioenfondsen vaak uitbetaald op de leeftijd van 65 jaar. Door het later ingaan van de AOW-pensioenleeftijd, kan dat gevolgen voor de hoogte van de partnertoeslag hebben. De afkoopsom wordt door de SVB namelijk aangemerkt als inkomen dat gekort moet worden op de partnertoeslag. Dat kan ertoe leiden dat in de maand waarin de afkoopsom vrij komt, het bedrag in die maand geheel wordt ingehouden op de partnertoeslag.

Inmiddels zijn hierover enkele rechtszaken gevoerd. In een aantal rechtszaken is de SVB in het gelijk gesteld, maar een enkele keer ook niet. Die zaak loopt echter nog in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep. Zolang daarover nog geen uitspraak door de rechter is gedaan, stelt de SVB dat de afkoop van een klein pensioen wordt gezien als inkomsten.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015