Afkoop lijfrente bij langdurige arbeidsongeschiktheid

De voorwaarden zijn opgenomen in de Uitvoeringsregeling Inkomstenbelasting 2001 (artikel 18). Daarin is bepaald dat sprake is van langdurige arbeidsongeschiktheid als uit een verklaring van een arts blijkt dat de belastingplichtige door ziekte of gebreken op het moment waarop de verklaring is afgegeven niet in staat is volledig de werkzaamheden te verrichten waarmee vóór het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid het inkomen hoofdzakelijk werd verdiend en hiertoe vermoedelijk in de twaalf maanden na de afgifte van de verklaring ook niet in staat zal zijn.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015