Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Afkoopgrens kleine pensioenen gepubliceerd in Staatscourant

Dit bericht betreft een attendering op een publicatie in de Staatscourant.

Kleine pensioenaanspraken kunnen op grond van de artikelen 66, eerste en tweede lid, van de Pensioenwet en 78, eerste en tweede lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling, door de pensioenuitvoerder worden afgekocht.

 

Het grensbedrag daarvoor wordt jaarlijks herzien op basis van de Consumentenprijsindex Alle Huishoudens (CPI). De herziening wordt bepaald door de procentuele wijziging die dat indexcijfer over de maand oktober voorafgaand aan de aanpassing heeft ondergaan ten opzichte van de maand oktober van het daaraan voorafgaande jaar.

 

De CPI van oktober 2019 is door het CBS vastgesteld op 107,16. De CPI van oktober 2018 was 104,32. Het bedrag van € 484,09, leidt na indexering met ingang van 1 januari 2020 tot een nieuwe afkoopgrens van € 497,27. De officiële mededeling hieromtrent is op 23 december 2019 gepubliceerd in de Staatscourant (nr. 69923).

Informatie

  • VTVaktechniek
  • Civieljuridische Aspecten, Toekomstvoorzieningen, Estate Planning, Flexiblisering werk & pensioen, Financieel Gezond & Pensioenplanning, Vermogen, Inkomen, Pensioen, Recht: Overig, Pensioen Algemeen, Pensioen Civiel, Flexibilisering, Fexibilisering
  • Woensdag 25 december 2019
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships