Afkoopsom klein pensioen wordt volledig vrijgelaten

De Pensioenwet (PW) regelt in artikel 66, eerste lid, dat een pensioenuitvoerder het recht heeft om een klein ouderdomspensioen van een gewezen deelnemer op zijn vroegst twee jaar na beëindiging van de deelneming af te kopen, indien de uitkering op jaarbasis minder bedraagt dan € 462,88 (in 2015). De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer naar aanleiding van een (tussen)uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 19 december 2014  toegezegd te onderzoeken of en op welke wijze de afkoopsom van een klein pensioen moet worden verrekend met de partnertoeslag op grond van de AOW en Anw. In een brief aan de Kamer geeft zij aan van plan te zijn om het Inkomensbesluit sociale zekerheidswetten (Inkomensbesluit) te wijzigen en te regelen dat de afkoopsom van een klein pensioen volledig wordt vrijgelaten zodat daarmee elke onduidelijkheid wordt weggenomen. Belanghebbenden met een AOW- partnertoeslag en een Anw-uitkering zullen niet langer financiële nadelen ondervinden als zij een dergelijke afkoopsom ontvangen.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015