Afkoopsom pensioen is bedoeld voor periode ná pensioenleeftijd

Op 1 januari 2007 is de Pensioenwet in werking getreden. In deze wet is geregeld dat, onder voorwaarden, het ouderdomspensioen kan worden afgekocht vóór de pensioengerechtigde leeftijd. Nadat de pensioenfondsen aan deze wet uitvoering hadden gegeven, bleek een onbedoeld effect te ontstaan. De SVB rekent de afkoopsom van het ouderdomspensioen toe aan een maand die is gelegen vóór de pensioengerechtigde leeftijd van de partner. Deze toerekening gaat ten koste van de partnertoeslag bij de AOW. De CRvB heeft beslist dat deze toerekening leidt tot een kennelijk onredelijk resultaat. De afkoopsom van het ouderdomspensioen is bedoeld voor de periode ná het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de partner (idem voor Anw). De besluiten van de SVB zijn vernietigd en de SVB moet nieuwe berekeningen maken, die de CRvB in een einduitspraak beoordeelt.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015