Afkoopverbod lijfrente bij schuldsanering

Rechtbank Midden-Nederland beoordeelt of een bewindvoerder in het kader van schuldsanering een lijfrenteverzekering mag afkopen of niet.

Een bewindvoerder wil in het kader van een schuldsanering een lijfrenteverzekering afkopen. In eerste instantie geeft de rechter-commissaris daar toestemming voor. In hoger beroep tegen die beschikking vindt Rechtbank Midden-Nederland echter dat die beschikking vernietigd moet worden. Het gaat om een gerichte  lijfrenteverzekering die recht heeft gegeven op premdieafrek. Een fiscaal afkoopverbod kan slechts tot op zekere hoogte aan de bewindvoerder worden tegengeworpen, waarbij dan meespeelt of de premies ten laste van het inkomen konden worden gebracht of niet.

De rechtbank vindt dat voldoende vaststaat dat de premies het belastbaar inkomen konden komen. Niet doorslaggevend is of ze ook daadwerkelijk ten laste van het inkomen zijn gebracht. Ook is niet doorslaggevend of de verzekeraar bereid zou zijn een aanvullende afkoopovereenkomst te sluiten. De afkoopbescherming moet hier volgens de rechtbank prevaleren. 

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Vermogen
  • Vrijdag 19 maart 2021