Afkoopwaarde bij een gericht traditioneel loonstamrecht

Onder een gericht stamrecht wordt verstaan een stamrechtovereenkomst waar op het leven van een of meer met name genoemde personen een periodieke (stamrecht-)uitkering is verzekerd. De hoogte van de periodieke stamrechtuitkeringen staat echter nog niet vast. Die wordt pas op de ingangsdatum van de uitkeringen vastgesteld op basis van de in de stamrechtovereenkomst bepaalde som en de dan geldende verzekeringstarieven voor een periodieke uitkering.

Bij de in de praktijk meest voorkomende vorm van een gericht loonstamrecht wordt de ontslagvergoeding, na aftrek van de kosten- en winstopslagen van de verzekeraar, jaarlijks opgerent met een vooraf afgesproken vaste of variabele rente. Door dit opgerente stamrechtkapitaal op het moment van afkoop te vermeerderen met de teveel in rekening gebrachte (doorlopende) kosten en te verminderen met de nog niet in rekening gebrachte kosten en de royementskosten vindt men de afkoopwaarde, die bij een uitkering ineens wordt belast. Tevens is een gezondheidskeuring vereist.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015