Afkoopwaarde gericht loonstamrecht op basis van beleggingen

Onder een gericht stamrecht wordt verstaan een stamrechtovereenkomst waar op het leven van een of meer met name genoemde personen een periodieke (stamrecht-)uitkering is verzekerd. De hoogte van de periodieke stamrechtuitkeringen staat echter nog niet vast,. Die wordt pas op de ingangsdatum van de uitkeringen vastgesteld op basis van de in de stamrechtovereenkomst bepaalde som en de dan geldende verzekeringstarieven voor een periodieke uitkering. Bij een gericht stamrecht kan in de opbouwfase sprake zijn van fractie- of beleggingsverzekeringen. De  waardeontwikkeling van de ontslagvergoeding, na aftrek van de kosten- en winstopslagen van de verzekeraar, is afhankelijk is van de waarde van de gekoppelde beleggingen. De afkoopwaarde van een dergelijk gericht stamrecht wordt gevonden door de verkoopwaarde van de beleggingen op het afkoopmoment te vermeerderen met de teveel in rekening gebrachte (doorlopende) kosten en te verminderen met de nog niet in rekening gebrachte kosten en de royementskosten. Royementskosten zijn de kosten van de verzekeraar die direct met de afkoop te maken hebben (bijvoorbeeld de kosten voor het eerder vrijmaken van de beleggingen. Tevens is een gezondheidskeuring vereist.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015