Afkoopwaarde zuiver loonstamrecht

Bij een zuiver stamrecht staat de ingangsdatum en de hoogte van de te ontvangen periodieke stamrechtuitkeringen  vast. Vanaf de ingangsdatum van de stamrechtuitkeringen is er altijd sprake van een zuiver stamrecht. De omvang van de stamrechtuitkeringen moet immers uiterlijk op de ingangsdatum zijn vastgesteld. De afkoopwaarde van een zuiver loonstamrecht is de actuariële contante waarde (rekening houdend met overlevings- en sterftekansen en rente) van de toekomstige periodieke uitkeringen. Deze contante waarde moet worden berekend op basis van de oorspronkelijke tariefgrondslagen op basis waarvan destijds de periodieke uitkeringen zijn berekend.  Door deze contante waarde te vermeerderen met de teveel in rekening gebrachte (doorlopende) kosten en te verminderen met de nog niet in rekening gebrachte kosten en de royementskosten vindt men de afkoopwaarde, die bij een uitkering ineens wordt belast. Tevens is een gezondheidskeuring vereist.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015