Aflossingsvrije hypotheek met rentevastperiode van 30 jaar is geen overkreditering

Het Kifid heeft op 29 januari 2020 uitspraak gedaan of een bank de zorgplicht heeft geschonden door op twee inkomens een aflossingsvrije hypotheek met een rentevastperiode van 30 jaar te verstrekken.

Belanghebbenden hebben in 2008 een hypotheek afgesloten bij een bank. In 2019 hebben zij aangegeven de hypotheek te willen herfinancieren. Volgens de bank zijn zij dan € 40.000 boeterente verschuldigd.

 

Belanghebbenden zijn het niet eens met deze boete voor vervroegde aflossing en hebben een klacht ingediend. Belanghebbenden stellen dat zij door de bank zijn gedwongen een aflossingsvrije hypotheek met een rentevastperiode van 30 jaar af te nemen en dat de hypotheek ten onrechte en tegen hun wil op beide inkomens is verstrekt (overkreditering). Zij vorderen daarom € 40.000 (de boete voor vervroegde aflossing).

 

Het Kifid oordeelt dat van overkreditering geen sprake is. De bank heeft de inkomenspositie van belanghebbenden onderzocht en vervolgens een hypotheek verstrekt die 95,46% van de toegestane jaarlijkse hypotheeklasten bedraagt. Dit ligt binnen de destijds geldende marges van verantwoorde kredietverstrekking (GHF 2007). Belanghebbenden wisten dat de hypotheek alleen op beide inkomens kon worden verstrekt. Zij zijn meermaals geïnformeerd over de risico’s, maar hebben deze risico’s geaccepteerd.

Volgens het Kifid is er ook geen sprake van dwang. Belanghebbenden konden alleen een hypotheek krijgen als deze aflossingsvrij was en een rentevastperiode van 30 jaar had. Belanghebbende hebben bewust voor deze voorwaarden gekozen.

Het Kifid wijst de vordering daarom af.

Informatie

  • Financieren
  • Woensdag 12 februari 2020