AFM gaat informatie rond pensionering onderzoeken

De AFM gaat in haar nieuwsbrief pensioenen van december 2013 o.a. in op de informatieverstrekking rondom pensionering door pensioenuitvoerders. De AFM wijst in dit kader op het volgende.  

Deelnemers zouden op tijd begrijpelijke, correcte en volledige informatie moeten krijgen over hun pensioenuitkering, zodat zij keuzes kunnen maken over bijvoorbeeld uitstel of uitruil van hun pensioen. Na klachten van consumenten hierover heeft de AFM een pilotonderzoek uitgevoerd naar de informatie rond pensionering aan de hand van de criteria duidelijkheid, begrijpelijkheid, tijdigheid, juistheid en volledigheid. Uit het onderzoek bij vijf pensioenfondsen blijkt volgens de AFM dat informatie veel beter en vollediger kan. De bedragen zijn niet altijd juist en ook qua tijdigheid valt er nog veel te verbeteren.

De resultaten zijn volgens de AFM dan ook aanleiding om in 2014 een vervolgonderzoek te starten bij meer pensioenuitvoerders.

Informatie

  • Toezicht, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015