AFM is provisie liever kwijt dan rijk

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) ziet de provisie die tussenpersonen van banken en verzekeraars krijgen liever verdwijnen. Financieel adviseurs van complexe producten, zoals hypotheken en beleggingsverzekeringen zouden aan hun klanten enkel een rekening moeten sturen. De AFM is op zich niet tegen provisie, maar vindt het wenselijker dat de klant de (hele) rekening betaalt en daardoor duidelijk ziet wat zijn kosten zijn en in hoeverre die in een juiste verhouding staan tot het verkregen advies. Het feit dat tussenpersonen de ontvangen provisie nu aan hun klanten zichtbaar moeten maken, doet daar niets aan af, aldus de AFM

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015