AFM komt met nieuwe schuldrichtlijn

De AFM heeft nieuwe voorstellen ontwikkeld inzake hypotheekverstrekking om consumenten beter te beschermen tegen te grote betalingsrisico’s bij de financiering van hun woning. De bestaande inkomensnorm, de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF) wordt op onderdelen aangepast.
Uitgangspunt is dat de maximale hypotheek niet hoger is dan 100% van de aankoopwaarde van de woning. Afwijkingen zijn mogelijk als sprake is van vermogen, waardeverhogende verbouwingen, een te ‘lage’ hypotheek gezien de inkomensnorm of een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie NHG). Die afwijkingen naar boven moeten wel in 7 jaar worden afgelost.
Verder moet rekening gehouden gaan worden met de gezinssamenstelling: eenpersoons- of tweepersoonshuishouden met of zonder kinderen. Daarnaast wil de AFM de hypotheeklast mee laten wegen voor het verkrijgen van consumptief krediet. Naar aanleiding van de reacties op het consultatiedocument zal de AFM het definitieve toetskader vaststellen, dat per 1 januari 2011 moet ingaan.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015