AFM nieuwsbrief juli 2013

AFM onderzoekt Pensioenregister
De AFM heeft onderzoek gedaan naar de mate waarin 35 pensioenuitvoerders gegevens beschikbaar stellen via het Pensioenregister. Hieruit blijkt dat de deelnemende pensioenuitvoerders zich duidelijk inspannen om te voldoen aan hun verplichtingen. De pensioengegevens van de meeste actieve en gewezen deelnemers blijken beschikbaar te zijn gesteld via het Pensioenregister. Gebreken betroffen in de meeste gevallen een kleine, specifieke groep deelnemers, zoals deeltijdgepensioneerden of arbeidsongeschikten. De oorzaak van de gebreken ligt vaak in de administratieve processen.

De AFM vraagt pensioenuitvoerders extra aandacht te besteden aan kwetsbare risicogroepen zoals deeltijdgepensioneerden of arbeidsongeschikten. Ook vragen we pensioenuitvoerders om de oorzaken van de gebrekkige aanlevering aan te pakken door bijvoorbeeld tijdig controles uit te voeren en administratieve processen te optimaliseren.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015