Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

AFM publiceert handvatten voor informatiedocument verzekeringen

De Autoriteit Financiële Markten(AFM) heeft Insurance Product Information Documents (IPID)’s voor verschillende particuliere schadeverzekeringen onderzocht. In Nederland noemt men de IPID een Verzekeringskaart. Het onderzoek is voor de AFM aanleiding handvatten te geven voor het correct opstellen van het IPID. Er zijn diverse verbeterpunten, die voor Volmacht van belang zijn.

Onderzoek

Uit onderzoek door de AFM is gebleken dat het IPID vaak een aantal belangrijke factoren niet vermeldt. Als voorbeeld noemt de AFM voor een verzekering geldende bijzondere uitsluitingen. Wat de verzekering wel dekt is meestal wel goed omschreven. 

Uitgangspunt van de AFM

In een IPID moeten ontwikkelaars van financiële producten, zoals verzekeraars of gevolmachtigd agenten, aan consumenten duidelijk maken wat de verzekering dekt, wat niet onder de verzekering valt en welke verplichtingen de klant heeft. Het doel van het IPID is dat de aangeboden verzekering voor de consument beter te begrijpen is en daardoor beter is te vergelijken met andere aanbieders.

De AFM is van mening dat, als iedere verzekeraar dezelfde juiste invulling geeft aan het IPID, het voor de consument makkelijker is om de verschillen tussen verzekeringen te zien. 

De Handvatten

Om meer eenvormigheid te krijgen heeft de AFM een aantal handvatten (zie externe links) opgesteld. De AFM roept ontwikkelaars op hun IPID’s kritisch te bekijken. Voor de gevolmachtigde geldt dit voor de door henzelf ontwikkelde verzekeringsproducten waarvoor een IPID verplichting geldt.

Wat gaat goed

De informatie over wat verzekerd is wordt meestal voldoende weer gegeven met het juiste gebruik van de aangeboden hulpmiddelen zoals vinkjes en pop-ups. Ook de verplichtingen bij de aanvang van de verzekering zijn voldoende duidelijk. 

Wat gaat niet goed

 • De informatie over niet verzekerde risico’s is onvoldoende
 • Meerdere uitsluitingen staan achter één kruisje. Het lijkt of er maar één uitsluiting staat maar het zijn er meerdere
 • Belangrijke dekkingsbeperkingen ontbreken of staan niet onder het juiste kopje, zoals:
  • Maximum bedragen voor verzekerde risico’s
  • Wachttijd
  • Eigen risico
 • Belangrijke verplichtingen tijdens de overeenkomst zijn niet vermeld, zoals:
  • Vooraf afstemmen van kosten
  • Meldingsplicht bij arbeidsongeschiktheid
 • Wijze van opzegging ontbreekt soms

De bovenstaande gebreken leveren de volgende risico’s op:

 • Vergelijken verzekeringen onderling wordt moeilijk
 • Consument is niet op de hoogte van belangrijke verplichtingen en/of beperkingen
 • Consument kiest voor de verkeerde verzekering
 • Consument denkt dat bepaalde risico’s gedekt zijn, terwijl dat niet zo is

Algemene regels

In het document met handvatten geeft de AFM ook nog een opsomming van bestaande regels. Wij benoemen deze (verkort):

 • Informatie moet volledig zijn
 • Informatie moet juist zijn
 • Alles moet in één oogopslag zichtbaar zijn
 • Het taalgebruik moet eenvoudig zijn
 • Het IPID moet vooraf ter beschikking gesteld zijn
 • En het moet goed vindbaar zijn op de website

Reactie Verbond van Verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars (Verbond) is van mening dat de aangereikte handvatten goed passen bij de noodzakelijke discussie over de juiste balans tussen beknoptheid en compleetheid.

IPID is nog niet zo lang van toepassing. Het is logisch dat aanpassingen nodig zijn. Ook het Verbond vindt het belangrijk dat de consument weet wat wel en niet verzekerd is.

Informatie

 • Volmacht
 • EQF 5
 • Maandag 16 november 2020
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships