Afschaffing AOW-partnertoeslag 2011 van de baan

De vervroegde afschaffing van de AOW-partnertoeslag in 2011 voor de groep nieuwe AOW'ers met partners jonger dan 55 jaar, gaat niet door. Het financiële gat dat hierdoor ontstaat wordt nu gedicht, door een al aangekondigde algemene korting op de AOW-partnertoeslag, te verhogen naar 8%. Mensen met een huishoudinkomen van minder dan € 20.000 worden ontzien. In 2015 wordt de AOW-partnertoeslag helemaal afgeschaft voor alle nieuwe AOW’ers.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015