Afspiegelingsbeginsel AOW gerechtigden

Het ministerie van Sociale Zaken heeft het ontslagbesluit zodanig aangepast dat als er sprake is van ontslag om bedrijfseconomische redenen waarbij het afspiegelingsbeginsel wordt toegepast, AOW gerechtigden het eerst voor ontslag in aanmerking komen. Momenteel is geregeld dat bij toepassing van het afspiegelingsbeginsel bij ontslag om bedrijfseconomische redenen een AOW gerechtigde die blijft werken niet voor ontslag in aanmerking komt omdat hij meer dienstjaren heeft dan een 55 jarige werknemer in dezelfde leeftijdsgroep, nl. 55 jaar en ouder, binnen dezelfde categorie uitwisselbare functies. Aangezien dit niet de bedoeling is, is de aanpassing van het ontslagbesluit per 1 april 2014 van kracht. Binnen de groep AOW’ers komen zij met de minste dienstjaren het eerst voor ontslag in aanmerking.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015