Afspraken G20-landen over versterking van het financiële systeem

De ministers van Financiën van de G20, de 20 belangrijkste industrielanden van de wereld en de Europese Unie, representatief voor 90% van de wereldeconomie, hebben op 13 en 14 maart 2009 overleg gevoerd over herstel van de economische groei en het weer op gang brengen van de kredietverlening. Daarbij zijn de volgende afspraken gemaakt:
Het financiële systeem te versterken zijn de volgende afspraken gemaakt:
- Er moet een dekkend systeem van regelgeving komen. Geen enkele financiële partij, activiteit of constructie mag buiten het toezicht vallen;
- Eén instelling moet verantwoordelijk worden voor het monitoren van kwetsbaarheden in de markt als geheel. Zowel op mondiaal als op Europees niveau;
- De fluctuaties in de financiële markt moeten worden afgezwakt, bijvoorbeeld door buffers op te bouwen in goede tijden;
- De internationale samenwerking moet worden versterkt door goede informatie-uitwisseling en samenwerking in het toezicht.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015