Aftopping en premievrije voortzetting van pensioenopbouw

Hoe verloopt de pensioenopbouw vanaf 2015 als sprake is van premievrije voortzetting als gevolg van de arbeidsongeschiktheid van de deelnemer met pensioengevend salaris van meer dan € 100.000? Uitgangspunt is dat per 2015 het gewijzigde fiscale kader voor alle fiscaal gefaciliteerde pensioenopbouw geldt. Voor de situatie waarin het recht op premievrije voortzetting van de pensioenopbouw civielrechtelijk definitief is geworden zal een uitzondering worden gemaakt op de aftopping van de pensioenopbouw bij een pensioengevend loon van € 100.000. In de situatie waarbij het in de verzekeringsvoorwaarden opgenomen risico (premievrijstelling van voortgezette opbouw bij arbeidsongeschiktheid) zich voor heeft gedaan en dus niet meer zonder instemming van alle betrokken partijen gewijzigd kan worden, kan de pensioenopbouw ook boven de aftoppingsgrens worden gecontinueerd. Dit doet zich met name voor bij verzekeraars, maar dit kan zich ook voordoen bij pensioenfondsen.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015