Afwijzing ANW-aanvraag

De Centrale Raad van Beroep oordeelt over het recht op een nabestaandenuitkering op grond van de ANW.

Een ANW-aanvraagster woont in Marokko. Diens echtgenoot is in 2018 overleden en ontving tot die datum een AOW-uitkering. De aanvraag wordt afgewezen, omdat de overledene op het overlijdensmoment niet in Nederland woonde of werkte en ook niet vrijwillig verzekerd was voor de ANW.

Het gegeven dat aanvraagster een slechte financiële positie heeft, betekent nog niet dat van de regels kan worden afgeweken. De aanvankelijke remigratie-uitkering en later een AOW-pensioen van de overleden echtgenoot, levert geen recht op een uitkering op. Er was geen sprake van een vrijwillige verzekering. Dit kan uiteraard best een lelijke verrassing zijn. Meer nabestaanden met een AOW-gerechtigde huwelijkspartner zullen erop rekenen dat na het overlijden er ook een ANW-uitkering volgt.

Informatie

  • Vermogen, Toekomstvoorzieningen
  • Maandag 27 juli 2020