Afwijzing schuldsanering na Nationale Hypotheekgarantie

Een schuldenaar vraagt toepassing van de schuldsaneringsregeling aan. Een schuldenaar heeft een schuld aan de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning. De Rechtbank in Den Haag wijst de aanvraag tot toepassing van de schuldsaneringsregeling echter af. De Nationale Hypotheek Garantie maakt kwijtschelding van een restschuld mogelijk als hypotheekschuldenaar te goede trouw is en volledig heeft meegewerkt om tot terugbetaling van de hypotheeklening te komen. Als de schuld blijft bestaan kan de rechtbank er niet van uitgaan dat de verzoeker voor de schuldsanering voor het ontstaan van de schuld te goeder trouw is geweest.

 

Informatie

  • Algemeen, Financieren, Financieel Management
  • Donderdag 14 september 2017