Akkoord invoering Algemeen Pensioenfonds

Steeds meer ‘kleinere’ pensioenfondsen zijn als gevolg een afname van het deelnemersbestand op zoek naar een collectief om zich bij aan te sluiten. Het APF biedt deze mogelijkheid, omdat het meerdere pensioenregelingen uitvoeren en is dus niet beperkt tot een bepaalde sector, maar moet wel gescheiden vermogens aanhouden. Het APF komt dus niet in de plaats van de reeds bestaande pensioenfondsen, maar kan naast de bestaande beroeps-, bedrijfstak- en ondernemingspensioenfondsen bestaan. Voordelen van het APF zijn onder andere het beperken van bestuurlijke lasten, vermogensbeheer- en uitvoeringskosten.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015