Andere wijzigingen in de sociale zekerheid

Afbouw IOAW-uitkering oudere werkloze

De IOAW-uitkering voor oudere werklozen wordt geleidelijk afgebouwd vanaf 1 januari 2015. Alleen als de uitkeringsgerechtigde voor 1965 is geboren, kan hij nog aanspraak maken op deze uitkering.

Alleen blijvend gehandicapten Wajong-uitkering

Een jonggehandicapte krijgt alleen nog een wajong-uitkering wanneer hij blijvend arbeidsongeschikt is.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015