Anoniementarief ook voor de sociale verzekeringen

Een uitzendbureau leende een aantal asielzoekers uit aan een schoonmaakbedrijf. voor deze werknemers is geen loonbelastingverklaring in de administratie opgenomen en is geen loonheffing afgedragen. De Belastingdienst heft na met toepassing van het anoniementarief  (52% over het verloonde bedrag zonder toepassing van heffingskortingen. Hof  Den Bosch 29/08/2014, 12/00682 handhaaft de naheffingsaanslag omdat de Belastingdienst terecht het anoniementarief heeft toegepast. De administratie van het uitzendbureau voldoet niet aan de wettelijke vereisten . Het uitzendbureau heeft niet bewezen dat  de uitspraak op bezwaar onjuist is. Ook voor de sociale verzekeringen geldt het anoniementarief: de geldende percentages over het verloonde bedrag zonder rekening te houden met franchises en maxima.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015