Antwoordbrief inzake wetsvoorstel 'Novelle Pensioenakkoord'

In zijn brief van 4 maart 2014 (DB/2014/127M) heeft de staatssecretaris van Financiën antwoorden gegeven op vragen die tijdens het wetgevingsoverleg van 3 maart 2014 zijn gesteld over het wetsvoorstel 'Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014' (Novelle Pensioenakkoord).

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015