Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Antwoorden op kamervragen inzake pensioenoverdracht vanuit buitenland

Dit bericht betreft een samenvatting van een publicatie inzake antwoorden op kamervragen.

Op 11 oktober 2019 heeft het kamerlid Van Weyenberg aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de staatssecretaris van Financiën vragen gesteld over de mogelijkheid van pensioenoverdracht uit het buitenland.

 

In zijn brief van 4 december 2019 (kenmerk 2019-0000171207) aan de Tweede Kamer heeft de minister van SZW, mede namens de staatssecretaris van Financiën, antwoorden gegeven op de betreffende kamervragen.

 

N.B.: Mensen die in het buitenland pensioen hebben opgebouwd kunnen bij de Belastingdienst een verzoek doen om het buitenlands pensioen onder de Nederlandse wetgeving te brengen. Op die situatie wordt ingegaan in onderdeel 2 van het beleidsbesluit van 9 oktober 2015, nr. DGB2015/7010M (Stcrt. 2015, nr. 36798).

Informatie

  • VTVaktechniek
  • Fiscale Aspecten, Toekomstvoorzieningen, Estate Planning, Flexiblisering werk & pensioen, Verhuizen & Emigreren, Financieel Gezond & Pensioenplanning, Vermogen, Inkomen, Pensioen, Internationaal, Fiscaal: Wet IB, Fiscaal: Overig, Pensioen Algemeen, Pensioen Fiscaal, Waardeoverdracht, Pensioen LB
  • Vrijdag 6 december 2019
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships