AOW en tweewoningenregel

Vooruitlopend op wetgeving past de SVB, op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, al vanaf 1 februari 2014 nieuwe regels toe voor twee ongehuwde AOW’ers die ieder een eigen huur- of koopwoning hebben en de meeste tijd samen in dezelfde woning verblijven. Het kan ook gaan om een AOW’er en een andere ongehuwde, meerderjarige persoon.

Om voor de tweewoningenregel in aanmerking te komen, geldt een aantal voorwaarden. Wordt aan deze voorwaarden voldaan dan krijgen beiden een AOW-pensioen voor ongehuwden.

Voorwaarden voor de tweewoningenregel.

- Beiden zijn ongehuwd én hebben een eigen huur- of koopwoning; óf een huurwoning voor begeleid wonen of groepswonen; óf een woning op basis van een recht van vruchtgebruik of een zakelijk recht van bewoning, én

  • - staan bij de gemeente ingeschreven op het eigen adres én
  • - betalen de volledige kosten en lasten voor hun eigen woning én
  • - kunnen vrij over deze eigen woning beschikken

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015