AOW en verhaal UWV van ziekengeld

Met het wetsvoorstel werken na de AOW-gerechtigde leeftijd worden maatregelen getroffen die het (door)werken na de AOW-gerechtigde leeftijd op basis van een ‘reguliere’ arbeidsovereenkomst vergemakkelijken en worden tegelijkertijd maatregelen getroffen om verdringing van nog niet AOW-gerechtigden tegen te gaan. Inmiddels is een nota van wijziging op het wetsvoorstel gepubliceerd betreffende verhaal door UWV van het ziekengeld op de werkgever. Naar aanleiding van de gesignaleerde complexiteit van de uitvoering van het voorstel van premieheffing is gekozen voor verhaal door UWV van het ziekengeld op de werkgever. UWV heeft laten weten dat het in staat is tot uitvoering van het recht op ziekengeld met ingang van 1 januari 2016, en van het verhaal van het ziekengeld met ingang van 1 juli 2016. Tot 1 juli 2016 komen de ZW-uitkeringen van AOW-gerechtigden ten laste van het Arbeidsongeschiktheidsfonds.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015