Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

AOW-leeftijd voor 2025 en pensioenrichtleeftijd voor 2021 bekend

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft op 1 november 2019 de prognose van de gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd voor 2025 (20,75 jaar) en 2031 (21,43 jaar) bekendgemaakt. Op basis van deze cijfers wordt de AOW-leeftijd voor 2025 en de pensioenrichtleeftijd voor pensioenen in de tweede pijler voor 2021 vastgesteld.

AOW-leeftijd

Artikel 7a, tweede lid AOW, zoals dat vanaf 1 januari 2020 geldt, geeft aan dat de AOW-leeftijd vanaf 2025 afhankelijk van de levensverwachting wordt vastgesteld. Het ministerie van Sociale Zaken heeft op 25 september 2019 een overzicht van de ontwikkeling van de AOW-leeftijd in de toekomst gepubliceerd. Uit dit overzicht blijkt dat de AOW-leeftijd ook in de jaren 2025 tot en met 2027 op 67 jaar gehandhaafd blijft en pas vanaf 2028 zal worden verhoogd naar 67 jaar en 3 maanden.

 

De nieuwe CBS-prognose van 1 november 2019 brengt hierin geen verandering.

In vergelijking met prognose in 2018 is de levensverwachting op 65-jarige leeftijd
(20,74 jaar) met 0,01 jaar (hakve week) gestegen naar 20,75 jaar. Hierdoor stijgt de AOW-leeftijd in 2025 niet en blijft deze op 67 jaar staan.

 

In het pensioenakkoord is afgesproken dat de ontwikkeling van de AOW-leeftijd met ingang van 2025 voor 2/3 gekoppeld wordt aan de ontwikkeling van de resterende levensverwachting op 65 jaar. Dit betekent dat in plaats van de koppeling waarbij 1 jaar langer leven 1 jaar langer werken inhoudt vanaf 2025 elke toename van de levensverwachting met 1 jaar wordt vertaald in gemiddeld 8 maanden langer doorwerken en gemiddeld 4 maanden langer AOW-pensioen. Hierdoor zal het tempo van de verhoging van de AOW-leeftijd lager worden, maar de verhoging als zodanig blijft hetzelfde.

 

De wijziging van deze koppeling moet echter nog in artikel 7a, tweede lid AOW geregeld worden. De regering is van plan hiervoor een apart wetsvoorstel in te dienen. Dit betekent dat zolang de 2/3-koppeling nog niet wettelijk is vastgelegd, de AOW-leeftijd wordt vastgesteld op basis van de geldende (1 op 1) koppeling. Dit resulteert in een AOW-leeftijd voor 2025 van 67 jaar en 3 maanden, overeenkomstig de formule:

 

V = (L – 18,26) – (P – 65) of V = (20,75 – 18,26) – (67 – 65) = 0,49. Deze uitkomst is hoger dan 0,25, zodat de verhoging wordt vastgesteld op 3 maanden.

 

Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de AOW-leeftijd rekening houdend met de nieuwe CBS-prognose in de situatie met en zonder pensioenakkoord.

 

jaar

AOW-leeftijd

vóór pensioenakkoord

jaar

AOW-leeftijd

vanaf pensioenakkoord

2019

66 jaar en 4 maanden

2019

66 jaar en 4 maanden

2020

66 jaar en 8 maanden

2020

66 jaar en 4 maanden

2021

67 jaar

2021

66 jaar en 4 maanden

2022

67 jaar en 3 maanden

2022

66 jaar en 7 maanden

2023

67 jaar en 3 maanden

2023

66 jaar en 10 maanden

2024

67 jaar en 3 maanden

2024

67 jaar

2025

67 jaar en 3 maanden

2025

67 jaar

Pensioenrichtleeftijd aanvullende pensioenen

De pensioenrichtleeftijd voor aanvullende pensioenen in de tweede pijler wordt bepaald op basis van de formule V = (L – 18,26) – (P – 65) overeenkomstig artikel 18, lid 8 Wet LB 1964.

 

L staat voor de geraamde macro gemiddelde resterende levensverwachting voor de Nederlandse bevolking in jaren op 65-jarige leeftijd in het kalenderjaar dat is gelegen tien jaar na het kalenderjaar van wijziging.

 

P staat voor de geldende pensioenrichtleeftijd in het kalenderjaar voorafgaande aan het kalenderjaar van wijziging.

 

Aangezien de pensioenrichtleeftijd voor 2021 wordt afgeleid van de levensverwachting in 2031 is L gelijk aan 21,43. P is pensioenrichtleeftijd in 2020 en bedraagt 68 jaar. Dit geeft als resultaat:

 

V = (21,43 – 18,26) - (68 – 65) = 0,17. Aangezien V lager is dan 1 wordt de pensioenrichtleeftijd in 2021 niet verhoogd. De pensioenrichtleeftijd voor 2021 wordt vastgesteld op 68 jaar.  

Informatie

  • VTVaktechniek
  • Toekomstvoorzieningen, Vermogen, Pensioen, Pensioen Algemeen, Sociale zekerheid
  • Donderdag 7 november 2019
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships