AOW-premie kan fors omlaag

Onderzoekers van de Algemene Rekenkamer concluderen dat de AOW-premie flink omlaag kan, zonder dat de overheid geld hoeft bij te leggen. De financiering van de AOW via de schatkist is niet zo zeer te wijten aan de toenemende vergrijzing, maar veeleer aan de invoering van de belastingherziening in 2001 en de aanwending van gelden uit het AOW-fonds voor het betalen van heffingskortingen (arbeidskorting en kinderkorting).
Minister Bos van Financiën erkent, dat het beheer van AOW-gelden ondoelmatig is, maar is niet bereid hier iets aan te doen, omdat dit zou leiden tot hogere belastingheffing, waarvan vooral 65-plussers de dupe zouden worden

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015