AOW-toeslag gekort met partnerpensioen voormalig echtgenoot

Een gehuwde pensioengerechtigde met een echtgenoot jonger dan 65 jaar heeft naast zijn eigen AOW-uitkering recht op een AOW-toeslag. Deze toeslag is inkomensafhankelijk. Inkomen uit arbeid, zoals loon of winst uit onderneming van de jongere partner, wordt gedeeltelijk op de toeslag gekort. Inkomen in verband met arbeid, waaronder ook een ex-partnerpensioen van een voormalige echtgeno(o)t(e) of partner wordt begrepen, wordt volledig gekort. Kortom, zowel een ouderdoms- als een (ex-)partnerpensioen ten behoeve van de jongere partner van de AOW-gerechtigde met AOW-toeslag, worden volledig op de AOW-toeslag gekort.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015