AOW-uitkering gaat in op 65-ste verjaardag

Sinds jaar en dag ontstaat het recht op een AOW-uitkering op de eerste dag van de maand waarin de AOW-gerechtigde 65 jaar wordt. Vervolgens wordt de AOW-uitkering per maand achteraf uitbetaald. Dit gaat per 1 januari 2012 veranderen, zo blijkt uit een wetsvoorstel van de minister van Sociale Zaken. Vanaf 1 januari 2011 ontstaat het recht op een AOW-uitkering op het moment dat men 65 jaar wordt. Hiermee wordt aangesloten bij de systematiek die ook bij de WW, WIA en ZW wordt toegepast. Als gevolg van de verschuiving van de ingangsdatum wordt de AOW-uitkering in die eerste maand pro rata uitgekeerd. Voor andere uitkeringen (WW, WIA, ZW, ANW e.d.) geldt dat de duur van deze uitkeringen pro rata wordt verlengd tot het tijdstip waarop de gerechtigde 65 jaar wordt. De premieheffing over de AOW-uitkering ondergaat in die eerste maand geen wijziging ten opzichte van nu. Over de AOW-uitkering hoeven geen premies AOW betaald te worden. Wordt in die maand ook nog salaris genoten dan moet hierover wel AOW-premie worden betaald.   

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015