AOW versneld naar 66 jaar

De AOW gerechtigde leeftijd gaat volgend jaar met 1 maand omhoog. Daarna zal de AOW gerechtigde leeftijd jaarlijks met een paar maanden worden verhoogd, zodat in 2019 de AOW gerechtigde leeftijd op 66 jaar staat. In 2024 wordt de AOW leeftijd verhoogd naar 67 jaar om daarna te worden gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting.

Hiermee wordt afgeweken van het oorspronkelijk voorstel om de AOW gerechtigde leeftijd pas in 2020 ineens te verhogen naar 66 jaar en daarna te koppelen aan de ontwikkeling van de levensverwachting.

Verhoging pensioenleeftijd 2e pijler

De verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd in de tweede pijler (aanvullend pensioen) in 2014 naar 67 jaar zal vooralsnog gewoon worden doorgevoerd. In aanvulling op deze maatregel zullen de opbouwpercentages worden verlaagd.

 

Het volledige programma is hier te lezen

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 april 2012