Arbodienst in sector ?Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen?

Een arbodienst die zich bezighoudt met arbo-begeleiding en re-integratie is door de Belastingdienst ingedeeld in sector 44 (zakelijke dienstverlening II) voor de premieheffing werknemersverzekeringen. De arbodienst heeft verzocht haar in te delen in bovengenoemde sector (35). Hof Amsterdam 15/05/2014, 13/00493 stelt de arbodienst in het gelijk omdat haar werkzaamheden in totaliteit en in hoofdzaak bestaan uit aan arbeid gerelateerde gezondheidszorg. De meest werknemers zijn bedrijfsartsen, doktersassistenten, verpleegkundigen, gezondheidspsychologen en ergo- en fysiotherapeuten, veelal ingeschreven in het BIG register. Het Hof acht de feitelijke werkzaamheden en niet de doelstelling doorslaggevend. Belang arbodienst: een premie van 1,73% i.p.v. 3,09% (2014).

 

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015