Arrest HR: afkoopsom oude-regime lijfrente belast in jaar van overschrijding redelijke termijn

Op 28 maart 2014 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen in een procedure waarbij in geschil was in welk belastingjaar de waarde van een geëxpireerde kapitaalverzekering met lijfrenteclausule belast is in het geval waarin de redelijke termijn die in acht mag worden genomen bij het ten uitvoer leggen van de lijfrenteclausule is verstreken.

De Hoge Raad is van oordeel dat de waarde van een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule (afkoopsom) is belast in het jaar waarin de redelijke termijn voor tenuitvoerlegging van de lijfrenteclausule is verstreken. Het arrest is op 28 maart 2014 gepubliceerd (13/03361 en ECLI:NL:HR:2014:688).

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015