Artikel Brabants Dagblad: Is pensioen eigenlijk wel nodig?

Is pensioen eigenlijk wel nodig?

Deze vraag krijg ik vaak de laatste tijd. En daaraan gekoppeld zit vaak de vraag; is het opbouwen van pensioen wel zo slim? Ik zal hier een genuanceerd onderbouwd antwoord op geven. Of u het met mij eens bent, mag u vervolgens zelf beslissen!

Of pensioen nodig is, is een goeie vraag. Die ik met een retorische vraag zal beantwoorden.
Stel u bouwt geen pensioen op. En u hebt geen eigen huis, uw ‘jast’ al uw inkomen (en erfenisje) er door heen. Dan komt u op een leeftijd dat u geen inkomen meer kunt verdienen en geen enkele werkgever u nog in dienst wil nemen. Dan rest de AOW, dat is € 12.000 bruto in uw eentje of, vooruit € 17.000,-- als u samenleeft met een partner. Dat is namelijk de consequentie.
Als u wel pensioen opbouwt, hebt u vanaf dit moment een ‘normaal’ inkomen van ergens tussen de 70 en 90% van uw netto salaris dat u gewend was. Als u wel een eigen huis hebt met overwaarde (dat u kunt verzilveren) dan hebt u wat minder pensioen nodig. Als u een grote erfenis krijgt of verwacht, hebt u ook wat minder pensioen nodig.
Pensioen is dus een oudedagsvoorziening, niet meer en niet minder dan een zak met geld (pensioen, eigen huis, vermogen, aandelen) waar u van kunt leven als u geen inkomen meer genereert.

U moet hier, lijkt mij, realistisch in zijn en vervolgens keuzes maken. Hoeveel pensioen wil ik, wat kost dat en wat heb ik er voor over. Doet u het niet, dan weet u (nu) de consequentie als u ‘oud’ bent.

Ik hoor wel eens de laatste tijd: te veel pensioen is ook niet goed. Dat klopt, maar allereerst ken ik niet veel mensen die dat terecht zeggen en vervolgens heb ik liever te veel dan veel te weinig!

Dan de vraag of het slim is de oudedagsvoorziening op te bouwen middels pensioen (dus echt sparen vanuit werkgever/werknemer relaties of in de vorm van lijfrente vanuit de privé-sfeer). Ja, durf ik te stellen. Een aantal voordelen.
Allereerst doet u ‘automatisch’, gestructureerd mee. Gemak dient de mens. Ten tweede is de pensioenpremie fiscaal aftrekbaar en betaalt u dus én later én waarschijnlijk minder belasting dan als u nu over uw salaris moet afrekenen. Ten derde is het rendement dat u maakt met uw spaarpotje onbelast totdat u gaat uitkeren vanaf uw pensioendatum. Als u gewoon spaart in box III dan moet u ieder jaar vermogensrendementsheffing betalen. Dat is weliswaar maar maximaal 1,2% over het vermogen, maar wel ieder jaar!
Ten vierde kunt u heel makkelijk aan uw spaarpot risicovoorzieningen koppelen ingeval van overlijden (voor een nabestaandenpensioen voor uw partner én kinderen) en voor uw eigen arbeidsongeschiktheid(spensioen). Gemak dient de mens.

Als u dan ook nog een pensioenregeling (of lijfrenteregeling) aangaat die én weinig kosten met zich meebrengt en een goed rendement (gegarandeerd) dan heb ik meteen het ideale pensioenproduct geschetst.

Er zijn, ik zal eerlijk zijn, goede en minder goede pensioenproducten. Maar dat geldt ook voor metselaars, keukenverkopers, autodealers, adviseurs op allerlei terrein, winkels, kortom overal. Een goede pensioenoplossing heeft z’n prijs en z’n waarde, een slechte niet!

Eis en dwing goede pensioenregelingen en oplossingen dus af!
Omdat ik graag de uitdaging aan ga, laat ik mij graag informeren over tegenwerpingen over hetgeen ik heb geschreven! Laat u het weten?

mr Theo Gommer is pensioenadvocaat. Tevens is hij partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015