Artikel De Financiële Telegraaf: Werkgevers kunnen eindelijk af van pensioen 'wurgcontract'

AMSTERDAM ? Werkgevers kunnen zich eindelijk van te dure collectieve pensioencontracten bevrijden. Vanaf volgend jaar moeten verzekeraars in elke regeling de voorwaarden voor een overstap naar een andere pensioenverzekeraar opnemen. En overstappen kan tienduizenden euro's aan kosten besparen, stelt Theo Gommervan pensioenadviesgroep Akkermans & Partners. ,,Zorg dat je niet in een pensioenwurgcontract blijft.?

Werkgevers die voor hun personeel een collectief pensioen afsluiten doen dit doorgaans met contracten die 5 tot 10 jaar lopen. ,,Opzeggen kon vroeger zes maanden voor afloop van het contract. Je voelt op je klompen aan dat dit werd vergeten of uit gemakzucht ? we zitten al zo lang bij de verzekeraar ? niet gedaan?, stelt Gommer. ,,Tijdens de looptijd het contract opzeggen was in de praktijk wel mogelijk, maar daar betaalde je enorme kosten voor, zodat veel werkgevers het maar lieten.?

In de Pensioenwet is echter inmiddels het recht op collectieve waardeoverdacht vastgelegd, zodat een werkgever gemakkelijker van verzekeraar kan veranderen. ,,De verzekeraar mag voortaan daarvoor alleen redelijke kosten in rekening brengen.?

Volgens Gommer kan het heel erg interessant zijn om de pensioenpot naar een andere verzekeraar te verschuiven. Voor zowel werkgever als het personeel. Beide leggen immers geld in in de regeling. Als een verzekeraar te weinig rendement maakt of te hoge kosten in rekening brengt, verliezen beide partijen geld. ,,Stap daarom over als je een verzekeraar vindt met lagere kosten of een beter rendement?, aldus Gommer. Hoge kosten vergelijkbaar met de woekerpolisaffaire, komen namelijk ook voor bij collectieve pensioencontracten.

,,Uit onze adviespraktijk blijkt dat voordelen kunnen oplopen tot tienduizenden euro?s per jaar. Soms zelfs honderdduizenden euro?s als de verzekeraar (ten onrechte, in weerwil van de wet??) bepaalt dat een deel van de liggende pensioengelden niet wordt meegegeven als gevolg van de gehanteerde rekentechniek.?

Vanaf 2009 móet elke verzekeringsovereenkomst tussen werkgever en verzekeraar de voorwaarden voor contractbeëindiging en overdracht bevatten. Dit om te voorkomen dat een verzekeraar maar wat in rekening brengt en veel te veel. Gommer: ,,Let hierbij goed op, want veel verzekeraars zullen de gewijzigde voorwaarden in een brief toesturen met het verzoek om er even voor te tekenen. Neem die voorwaarden scherp door en teken niet als je het er niet mee eens bent. Doe je dat wel, zit je er aan vast. Kijk eens wat andere verzekeraars bieden.?

Gommer maakt zich zorgen over de vrij lage pensioenkennis van (kleinere) bedrijven. ,,Ik heb bijvoorbeeld nooit kunnen begrijpen waarom werkgevers ooit hun handtekening onder een tienjaarcontract hebben gezet. Dan zit je vast. Mijn advies is om eenjarige contract af te sluiten, leg je je langer vast, vraag daar dan gunstige voorwaarden voor terug. Bijvoorbeeld een bepaling dat je bij tegenvallende prestatie toch van het contract af kunt.?

,,Tot slot zullen er verzekeraars zijn die stellen dat als het contract pas in 2013 afloopt er nog geen zogenaamde exitvoorwaarden opgesteld hoeven te worden. Immers zeggen ze, je kunt toch pas in 2013 weg. De wet stelt echter keihard dat vanaf 2009 de exitvoorwaarden in het contract opgenomen moeten worden. Dus verzekeraars proberen nu feitelijk een wurgcontract af te dwingen terwijl de wetgever dat juist heeft willen voorkomen.?

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015