Artikel De Telegraaf: Adieu, bedrijfspensioen

AMSTERDAM — Het bedrijfspensioen ligt onder vuur. Werknemers zullen in de toekomst meer en meer zelf voor voldoende pensioen moeten zorgen. Deel 2 in een serie over pensioen en solidariteit.

Van Frits Philips is bekend dat hij al zijn werknemers bij naam kende, evenals hun vrouw en kinderen. De huidige generatie werkgevers heeft die betrokkenheid niet meer. Ook omdat werknemers steeds vaker van baan wisselen.
„Het liefst zien we werknemers na hun ontslag helemaal vertrekken. Nu moet een werkgever vaak nog jaren een pensioen(tje) beheren,” aldus pensioenadvocaat Theo Gommer.
Heeft uw baas tegenwoordig minder met u, hij heeft al helemaal niets meer met uw partner. Gommer geeft een voorbeeld: „Voorheen was het zo dat een werknemer vaak nabestaandenpensioen opbouwde. Ook als hij al niet meer in dienst was, kon zijn partner daar aanspraak op maken. Nabestaandenpensioen op opbouwbasis heette dat. Deze wordt in rap tempo vervangen door nabestaandenpensioenen op risicobasis: De werkgever betaald alleen aan de partner als de werknemer tijdens het dienstverband overlijdt. Werknemers zullen hier steeds meer bewust van moeten zijn, en zelf maatregelen nemen, zoals aanvullende verzekeringen overwegen.
Een van de andere grote conflicten die heden ten dage op de werkvloer aan de oppervlakte komt is wat te doen aan een pensioenfonds dat met tekorten kampt?
Een bedrijf kan van de werkenden een hogere premie vragen, of lagere pensioenen uitkeren.
Tegenzin
Shell stortte zelfs met frisse tegenzin bij in het eigen pensioenfonds, KPN ook. Super de Boer zegde echter doodleuk de overeenkomst met het eigen pensioenfonds op en besteed de pensioenen vanaf heden uit aan de markt.
In de bestaande eindloon- en middelloonregelingen, zoals bij Shell en KPN, liggen de risico’s van beleggingen en inflatie bij de werkgever. Wanneer een werkgever de pensioenopbouw aan de markt overlaat, krijgt men veelal te maken met het beschikbare premie-systeem. Hierbij staat de uiteindelijke opbrengst niet vast: het risico van beleggen en inflatie wordt bij de werknemer neergelegd.
Gommer verwacht dat dit uitbesteden vaker gaat gebeuren. „Daar is ook iets positiefs aan: het groeien van keuzemogelijkheden het pensioen naar eigen wens in te richten. „Werknemers moeten zich daarom in de toekomst veel meer zelf in hun pensioen gaan verdiepen.
Reageren, of vragen over uw pensioen? Mail naar pensioenvraag@overgeld.nl

In de tijd van meneer Frits was geluk nog heel gewoon.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015