Artikel de Telegraaf: Shoppen met pensioengeld

Tilburg - Door een verandering in de pensioenwet kunnen eind dit jaar collectieve pensioencontracten niet alleen gemakkelijker worden opgezegd, maar is het voor het eerst dat ook de opgebouwde pensioenpot zonder financiële aderlating mee mag verhuizen naar een nieuw pensioenbedrijf.

Werkgevers die slim onderhandelen, kunnen hun werknemers aan een veel beter pensioen helpen.

Nederlanders met een pensioen via de werkgever zaten in de praktijk met handen en voeten aan het pensioenbedrijf gebonden. Ook als die pensioenuitvoerder er een potje van maakt en met hoge kosten en lage rendementen voor een laag pensioen zorgen.

Vanaf 2009 kan een werkgever echter makkelijker naar een andere uitvoerder/verzekeraar overstappen. „En hierbij kan hij voor het eerst ook de opgebouwde pensioenreserve zonder problemen meenemen”, stelt pensioenadviseur Theo Gommer van Akkermans & Partners. „De meeste contracten lopen vijf of tien jaar, aan het eind van dit jaar zal voor het eerst daarvan een pluk aflopen. En dat biedt een prachtig onderhandelingsmoment om de huidige pensioenuitvoerder tot betere voorwaarden te dwingen of simpelweg het pensioengeld bij een betere partij onder te brengen.”

Middelgrote bedrijven kunnen volgens Gommer tijdens de totale contractlooptijd van een jaar of vijf al snel enkele tonnen euro’s voordeel boeken, waardoor het pensioen voor werknemers hoger of goedkoper wordt. „Een verzekeraar of andere uitvoerder ziet niet graag een pot geld vertrekken. Vroeger kreeg je dan bij een verhuizing van het opgebouwde geld te maken met afkoopreducties en plotselinge kosten. De oude uitvoerder deed er alles aan om het geld binnen te houden. Vanaf nu is dat dus anders.”

Omdat doorgaans ook niet veel werkgevers kaas hebben gegeten van een goede pensioenregeling, en ook niet altijd het directe voordeel zien van een betere pensioenvoorziening, doen ook werknemers er goed aan zich op dit punt sterk te maken. Een ondernemingsraad kan daarbij volgens Gommer een sleutelrol spelen. „De ondernemingsraad moet instemmen met de overstap naar een andere uitvoerder en moet bij het hele pensioenproces worden betrokken.”

Gommer geeft enkele tips. Vanaf 2009 moeten er in een pensioencontract ‘eerlijke exitvoorwaarden’ staan, zowel in nieuwe als bestaande contracten. „Regelt een verzekeraar niets over de voorwaarden waaronder u mag vertrekken, dan kan een klant kennelijk zonder voorwaarden vertrekken.”

De exitvoorwaarden die de wet nog toestaat, moeten zodanig zijn opgesteld dat er alleen die kosten in verwerkt zitten die een uitvoerder moet maken om het geld mee te geven. „Er mogen geen kortingen op de opgebouwde waarde worden toegepast. Immers, dit is opgebouwd pensioen van de deelnemers waarvoor al de volledige premie betaald is. Als de verzekeraar toekomstige winst derft, moet hij dit verdisconteren in de kosten die hij in rekening brengt. Gelukkig onderschrijven goede verzekeraars dit in toenemende mate”, ervaart Gommer in de adviespraktijk.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015